Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wyzwanie - Oder Hackathon 2021 Hackathon Odra

HACKATHON WYZWANIE

Hackathon Partnerstwa Odry 17-18 lipca 2021 r. – wydarzenie on-line

Województwo Wielkopolskie od wielu lat prowadzi współpracę w ramach tzw. Partnerstwa Odry - z 7 regionami przygranicznymi (po stronie Polski i Niemiec wokół tzw. obszaru nadodrzańskiego). Pomimo budowy długoletnich dobrych relacji polsko-niemieckich, pandemia COVID-19 spowodowała liczne ograniczenia w tej współpracy i w funkcjonowaniu życia w obszarach nadgranicznych. Również w formacie współpracy międzyregionalnej, dostrzec można było pewne dysfunkcje oraz całe zbiory wyzwań do pokonania w krótkim czasie.

To skłoniło Samorząd Województwa do złożenia projektu w konkursie MSZ „Dyplomacja Publiczna” na realizację projektu „ „HACKATHON PARTNERSTWA ODRY – innowacyjni razem przeciwko pandemii” (projekt uzyskał dofinansowanie) , którego celem jest wytworzenie dwóch konkretnych, acz prostych do wdrożenia - innowacji, które usprawnią życie mieszkańcom Wielkopolski oraz obszaru tzw. nadodrzańskiego obszaru przygranicznego.

Nad innowacjami (nowatorskimi koncepcjami) – które powinny zmierzać do przeciwdziałania skutkom COVID-19 w różnych obszarach życia – pracować będzie 8-10 zespołów polsko-niemieckich kreatywnych ludzi z różnych środowisk, przy wsparciu ekspertów branżowych w ramach  tzw. rozgrywki Hackhathonowej (czyli takiego maratonu innowacyjnego myślenia i działania), pod czujnym okiem tzw. lidera hackathonowego.

Korzyści dla uczestników:

  • Udział w darmowym wydarzeniu, dzięki któremu poznają specyfikę  działania administracji regionów skupionych w ramach Partnerstwa Odry
  • Nagrody rzeczowe za najlepsze pomysły dla dwóch drużyn
  • Możliwość skorzystania z porad ekspertów ze wskazanych dziedzin oraz wysłuchania wykładów „Od pomysłu do projektu” i „Tworzenie partnerstw strategicznych i finansowanie działań projektowych”.
  • Okazja do dobrej zabawy i integracji z zespołem
  • Możliwość poszerzenia horyzontów, zdobycia nowych doświadczeń oraz inspiracji do dalszego rozwoju

Harmonogram:

14 lipca 2021 r. – Zakończenie rejestracji zgłoszeń uczestników
17 lipca 2021 r. godz. 9.00 – Rozpoczęcie Hackathonu dzień I (łączenie do godz.16.00)
18 lipca 2021 r. godz. 9.00 – Rozpoczęcie Hackathonu dzień II (łączenie do godz.17.00)
18 lipca 2021 r. godz. 15.00 – 16.00 – Prezentacja prac przed Komisją Konkursową
18 lipca 2021 r. godz. 16.30-17.00 – Ogłoszenie wyników i zakończenie Hackathonu


Wyzwania do rozwiązania

Podczas Hackathonu (17-18 lipca 2021 r.), tworzone będą nowatorskie koncepcje rozwiązań ważnych problemów społecznych, edukacyjnych, medycznych i gospodarczych polsko-niemieckiego pogranicza.
Następnie do końca roku trwać będzie praca nad wdrożeniem tych koncepcji w życie.
Podczas warsztatów tematycznych z udziałem różnych instytucji życia społeczno-gospodarczego Partnerstwa Odry, zostały określone najpilniejsze potrzeby i wyzwania (37), spośród których do rozgrywek hackathonowych wybrano 4. Uczestnicy będą mogli wybrać jedno wyzwanie:

W ZAKRESIE OBSZARU PRZEPŁYW INFORMACJI I ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA W DOBIE KRYZYSU

WYZWANIE 1: Opracowanie założeń platformy komunikacyjnej i kampanii informacyjno-edukacyjnej dla mieszkańców obszaru przygranicznego Partnerstwa Odry


W ZAKRESIE OBSZARU DIGITALIZACJA I CYFRYZACJA

WYZWANIE 2: Zaproponowanie nowych sposobów angażowania młodzieży w dialog cyfrowy z seniorami


W ZAKRESIE OBSZARU GOSPODARKA I FINANSE

WYZWANIE 3: Opracowanie pomysłu na kampanię promującą atrakcje turystyczne i wydarzenia kulturalne Obszaru Partnerstwa Odry - jako działanie pobudzające gospodarkę pasa przygranicznegoW ZAKRESIE OBSZARU MEDYCYNA

WYZWANIE 4: Zaproponowanie działań wzmacniających zdrowie psychiczne w trakcie i po pandemii Covid-19


O ORGANIZATORZE

Wydarzenie organizowane jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Krajem Związkowym Brandenburgia oraz Zamkiem Trebnitz.
Powyższe zadanie publiczne jest finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja Publiczna 2021”.

SPOSÓB APLIKACJI

Zapraszamy do rejestracji zespoły od 3 do 7 osób lub osoby indywidualne. Rejestracja odbywa się za pomocą formularza dostępnego pod tym adresem: www.hackathon-oder.eu/formularz

REJESTRACJA

Rejestracja odbywa się do 14 lipca 2021 r.REGULAMIN

Szczegółowe warunki „Hackathonu Partnerstwa Odry” zawiera poniższy regulamin:

REGULAMIN WYDARZENIA „HACKATHON PARTNERSTWA ODRY”