Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility HACKATHON PARTNERSTWA ODRY – innowacyjni razem przeciwko pandemii - Oder Hackathon 2021 Hackathon Odra
Zdjęcie


- INFORMACJE O PROJEKCIE -


PROJEKT ZOSTAŁ ZREALIZOWANY 17-18 LIPCA 2021 r.

„Hacking” to twórcze rozwiązywanie problemów. „Hackathon” (połączenie angielskich słów „hacking” (hakerstwo) + „marathon” (maraton)) jest krótkoterminowym działaniem partycypacyjnym, w którym ludzie spotykają się, aby wspólnie rozwiązywać konkretne rzeczywiste problemy życiowe (wyzwania), w przyjaznym środowisku, gdzie występuje uczciwa konkurencja.  Zapewnia ono uczestnikom przestrzeń i czas na dokonanie postępów w zakresie problemów, które ich interesują.

Taki był również HACKATHON PARTNERSTWA ODRY.

HACKATHON PARTNERSTWA ODRY to oryginalne, krótkoterminowe wydarzenie, podczas którego 7 zespołów kreatywnych ludzi z różnych środowisk, przy wsparciu mentorów i ekspertów branżowych, pracując w interdyscyplinarnych grupach, tworzyli nowatorskie rozwiązania, produkty lub usługi w odpowiedzi na wskazane wyzwania dotyczące problemów społecznych i gospodarczych polsko-niemieckiego pogranicza w walce ze skutkami pandemii.

HACKATHON 17-18 LIPCA 2021 r.

Dwa dni intensywnej pracy zaowocowały ciekawymi propozycjami, które oceniła Komisja Konkursowa. Jej decyzją Zwycięzcami Hackathonu Partnerstwa Odry zostały zespoły z Wielkopolski, które zaprezentowały projekty:
  • Mój eWnuczek – projekt ukierunkowany na inteligentne rozwiązania dla seniorów w dialogu z młodzieżą, który pozwoli na przeciwdziałanie cyfrowemu wykluczeniu seniorów, tak silnie obserwowanemu w dobie pandemii;
  • Polsko-Niemieckie Dni Kultury Młodzieżowej – KulturellSwitch, Gniezno 2021 – propozycja cyklicznego wydarzenia dla rozwoju intelektualnego i ruchowego młodzieży polsko-niemieckiej, stanowiąca alternatywę dla przebywania w świecie cyfrowym. Projekt ma na celu wzmocnienie zdrowia psychicznego młodzieży i zwalczanie uzależnienia cyfrowego, pogłębionego w dobie pandemii.
Przyznano także wyróżnienie dodatkowe dla zespołu z Dolnego Śląska, który przygotował projekt:
  • MentorTrade, stanowiący alternatywne rozwiązanie cyfrowe dla seniorów, wzmacniające więzi międzypokoleniowe, ukierunkowane głównie na uczestników z Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

ROZDANIE NAGRÓD

31 sierpnia 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,  Jacek Bogusławski, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego wręczył nagrody laureatom konkursu HACKATHON PARTNERSTWA ODRY. Towarzyszyli mu specjalnie na tę okazję zaproszeni partnerzy projektu, reprezentujący Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Kraju Związkowego Brandenburgia, Stowarzyszenia Zamek Trebnitz Centrum Kształcenia i Spotkań oraz Spółkę Celową Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.

Zwycięskie drużyny otrzymały atrakcyjne nagrody oraz zaproszenie do udziału w Polsko-Niemieckiej Akademii Liderów Projektów Międzynarodowych w Trebnitz. Dodatkowo w ramach hackathonu oraz dalej podczas procesu wdrożeniowego – odbędą się konsultacje z mentorami, ekspertami oraz przeprowadzone zostaną warsztaty szkoleniowe, wspierające Zespoły w procesie wdrożenia zaproponowanych pomysłów w życie.
Maraton projektowy przyczynił się do powstania dwóch innowacyjnych rozwiązań do przeciwdziałania SARS-CoV-2 i skutkom społeczno-gospodarczym pandemii, które w sposób mają poprawić się do trwały wdrożone zostaną na terenach przygranicznych Partnerstwa Odry.

Hackathon realizowany był w ramach projektu „HACKATHON PARTNERSTWA ODRY – innowacyjni razem przeciwko pandemii” złożonego przez Województwo Wielkopolskie w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP, pn.: „Dyplomacja publiczna 2021”. Realizacja projektu wraz z umożliwieniem wdrożenia zwycięskich innowacji – trwała do grudnia 2021r.

Liderem projektu było Województwo Wielkopolskie z Siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, którego partnerem był Kraj Związkowy Brandenburgia reprezentowany przez Ministerstwo Finansów i Spraw Europejskich Brandenburgii oraz Pełnomocnik ds. Partnerstwa Kraju Związkowego Brandenburgia na Wielkopolskę – Stowarzyszenie Zamek Trebnitz Centrum Kształcenia i Spotkań oraz Spółka Celowa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP, pn.: „Dyplomacja publiczna 2021”.


ObrazekObrazekObrazekObrazek- 30 LAT WSPÓŁPRACY POLSKO NIEMIECKIEJ -

Jubileusz 30-lecia „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami”.

W tym roku, 17 czerwca br. obchodzimy 30.rocznicę podpisania „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy pomiędzy Polską a Niemcami”.

Jedną z najlepszych zdobyczy Traktatu, stała się niewątpliwie wspaniale rozwijająca się wymiana młodzieży, współpraca organizacji pozarządowych, fundacji oraz instytucjonalna współpraca edukacyjna, naukowa, badawcza, biznesowa i wiele innych. Dziś jej kreatywną egzemplifikacją jest projekt „HACKATHON PARTNERSTWA ODRY”, do udziału w którym z przyjemnością Państwa zapraszamy.

Z okazji Jubileuszu 30.lecia Traktatu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, skierował do uczestników „HAKATHONU PARTNERSTWA ODRY” oraz do wszystkich Partnerów inicjatywy Partnerstwo Odry pismo okolicznościowe, a Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Szymon Szynkowski vel Sęk, a także Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski jako partner projektu „HACKATHON PARTNERSTWA ODRY – innowacyjni razem przeciwko pandemii” - nagrali specjalne przesłanie video.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z materiałami.


List okolicznościowy Marszałka Województwa Wielkopolskiego Marka Woźniaka z okazji 30-lecia Traktatu o Dobrym Sąsiedztwie i Przyjaznej Współpracy


Z okazji Jubileuszu 30.lecia Traktatu, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Marek Woźniak, skierował do uczestników „HAKATHONU PARTNERSTWA ODRY” oraz do wszystkich Partnerów inicjatywy Partnerstwo Odry pismo okolicznościowe, a Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Pan Szymon Szynkowski vel Sęk, a także Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Pan Wojciech Jankowiak, Ministra Finansów i ds. Europejskich Brandenburgii Pani Katrin Lange oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski jako partner projektu „HACKATHON PARTNERSTWA ODRY – innowacyjni razem przeciwko pandemii” - nagrali specjalne przesłanie video:

Szymon Szynkowski vel Sęk, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

 Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego, Wojciech Jankowiak

Katrin Lange Minister Finansów i ds. Europejskich Brandenburgii

Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, prof. dr hab. Maciej Żukowski

Zdjęcie